X Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych jest polską pozarządową inicjatywą kulturalną promująca sztukę filmową poświęconą pamięci o przeszłości. To niekomercyjny projekt obywatelski służący przede wszystkim rekonstrukcji wiedzy historycznej o epoce zniewolenia państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej, porzuconej przez zwycięzców II wojny światowej na blisko pół wieku i odgrodzonej od nich tzw. “żelazną kurtyną”. Światu do dziś trudno pojąć, że u progu XXI wieku blisko 100 milionów Europejczyków z tzw. nowych państw Unii Europejskiej wciąż jeszcze odbudowuje swą tożsamość kulturową, dogania czas który im kiedyś zabrano, na nowo i nie bez komplikacji oswaja się z regułami demokracji, umacnia suwerenność swych państw i mozolnie odkrywa oraz rzetelnie porządkuje wiedzę o swojej historii najnowszej, prawdziwych bohaterach tego czasu i skali wieloletniego swojego uzależnienia. To od filmów opisujących takie problemy rozpoczęła się historia MFFHiW, dziś otwarta również na bardziej uniwersalne, dokumentalne, wojskowe lub fabularne artystyczne refleksje filmowe, opisujące różne aspekty obcowania ludzi z historią ich dziejów, kultur i kręgów cywilizacyjnych.

MFFHiW skupia zarówno historyczne filmy cywilne, jak i wojskowe. Ma to swoje uzasadnienie choćby w bardzo burzliwych dziejach Polski, splecionych zarówno z okresów pokojowego tworzenia materialnego dorobku narodowego, jak i dramatycznych walk zbrojnych w obronie tego dorobku. Z tego splotu biorą się także bardzo symboliczne nagrody festiwalowe w postaci replik polskich szabel wojskowych. Kiedyś Polacy walczyli takimi szablami “O wolność Waszą i Naszą” a dziś obdarowują nimi artystów zwyciężających w konkursach filmowych, przywracających z pomocą sztuki filmowej wiedzę i szacunek dla pamięci o przeszłości. Wśród laureatów MFFHiW są m.in. najsłynniejsi polscy reżyserzy : Agnieszka Holland, Jerzy Hoffman, Tadeusz Konwicki, Andrzej Wajda, Janusz Chodnikiewicz, Wiesław Dąbrowski, operator Witold Sobocinski oraz producenci filmowi : Włodzimierz Niderhaus czy Jerzy Michaluk. Wiele armii przysyła do nas filmy ukazujące zaangażowanie tych armii, jako sił najbardziej mobilnych we współczesnym świecie, w soli-darną ochronę społeczeństw przed skutkami klęsk naturalnych, katastrof cywilizacyjnych a także wysiłku w walce z terroryzmem, podejmowanych najczęściej na podstawie międzynarodowych mandatów ONZ.

Wiedza o przeszłości jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Filmy MFFHiW, które składają się na to dobro od 10 lat, tworzą archiwum o nazwie : Biblioteka Filmu Historycznego i Wojskowego oraz są wykorzystywane do niekomercyjnych pokazów edukacyjnych, promujących Festiwal i wiedzę historyczną. Formuła programowa naszego festiwalu, to nie tylko konkursy filmowe rozwiązywane podczas festiwalowych gal i towarzyszące im pokazy filmów nominowanych do nagród, ale i aranżowane przez cały rok pro publico bono, różne bezpłatne pokazy i przeglądy filmowe, połączone z dyskusjami i udziałem badaczy przeszłości, przeznaczone najczęściej dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz seniorów i miłoś-ników sztuki filmowej. Dlatego uczestnikiem naszego festiwalu może być tylko ten twórca filmowy, który chce swoją twórczością wesprzeć naszą edukacyjna misję wykorzystującą sztukę filmową do przywracania rzetelnej pamięci o przeszłości. W roku 2019, dla uczczenia 80-tej rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, wywołanej zbrojnym atakiem na Polskę a także 80-leciem istnienia jednego z naszych wspaniałych Partnerów Festiwalowych – tj Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, skupiającego wybitnych polskich weteranów sztuki lotniczej – organizatorzy przewidzieli dodatkowe wyróżnienia oraz zaplanowali dodatkowe wydarzenia towarzyszące X MFFHiW, który European Festival Association objęło na lata 2019-2020 nową edycją unijnego patronatu EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR FILMÓW DO X MFFHiW 2019

Należy wybrać formularz, otworzyć, wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać na adres fundacji application@arscreatori.eu