X Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych jest polską pozarządową inicjatywą kulturalną promująca sztukę filmową poświęconą pamięci o przeszłości. To niekomercyjny projekt obywatelski służący przede wszystkim rekonstrukcji wiedzy historycznej o epoce zniewolenia państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej, porzuconej przez zwycięzców II wojny światowej na blisko pół wieku i odgrodzonej od nich tzw. “żelazną kurtyną”. Światu do dziś trudno pojąć, że u progu XXI wieku blisko 100 milionów Europejczyków z tzw. nowych państw Unii Europejskiej wciąż jeszcze odbudowuje swą tożsamość kulturową, dogania czas który im kiedyś zabrano, na nowo i nie bez komplikacji oswaja się z regułami demokracji, umacnia suwerenność swych państw i mozolnie odkrywa oraz rzetelnie porządkuje wiedzę o swojej historii najnowszej, prawdziwych bohaterach tego czasu i skali wieloletniego swojego uzależnienia. To od filmów opisujących takie problemy rozpoczęła się historia MFFHiW, dziś otwarta również na bardziej uniwersalne, dokumentalne, wojskowe lub fabularne artystyczne refleksje filmowe, opisujące różne aspekty obcowania ludzi z historią ich dziejów, kultur i kręgów cywilizacyjnych.

MFFHiW skupia zarówno historyczne filmy cywilne, jak i wojskowe. Ma to swoje uzasadnienie choćby w bardzo burzliwych dziejach Polski, splecionych zarówno z okresów pokojowego tworzenia materialnego dorobku narodowego, jak i dramatycznych walk zbrojnych w obronie tego dorobku. Z tego splotu biorą się także bardzo symboliczne nagrody festiwalowe w postaci replik polskich szabel wojskowych. Kiedyś Polacy walczyli takimi szablami “O wolność Waszą i Naszą” a dziś obdarowują nimi artystów zwyciężających w konkursach filmowych, przywracających z pomocą sztuki filmowej wiedzę i szacunek dla pamięci o przeszłości. Wśród laureatów MFFHiW są m.in. najsłynniejsi polscy reżyserzy : Agnieszka Holland, Jerzy Hoffman, Tadeusz Konwicki, Andrzej Wajda, Janusz Chodnikiewicz, Wiesław Dąbrowski, operator Witold Sobocinski oraz producenci filmowi : Włodzimierz Niderhaus czy Jerzy Michaluk. Wiele armii przysyła do nas filmy ukazujące zaangażowanie tych armii, jako sił najbardziej mobilnych we współczesnym świecie, w soli-darną ochronę społeczeństw przed skutkami klęsk naturalnych, katastrof cywilizacyjnych a także wysiłku w walce z terroryzmem, podejmowanych najczęściej na podstawie międzynarodowych mandatów ONZ.

Wiedza o przeszłości jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Filmy MFFHiW, które składają się na to dobro od 10 lat, tworzą archiwum o nazwie : Biblioteka Filmu Historycznego i Wojskowego oraz są wykorzystywane do niekomercyjnych pokazów edukacyjnych, promujących Festiwal i wiedzę historyczną. Formuła programowa naszego festiwalu, to nie tylko konkursy filmowe rozwiązywane podczas festiwalowych gal i towarzyszące im pokazy filmów nominowanych do nagród, ale i aranżowane przez cały rok pro publico bono, różne bezpłatne pokazy i przeglądy filmowe, połączone z dyskusjami i udziałem badaczy przeszłości, przeznaczone najczęściej dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz seniorów i miłoś-ników sztuki filmowej. Dlatego uczestnikiem naszego festiwalu może być tylko ten twórca filmowy, który chce swoją twórczością wesprzeć naszą edukacyjna misję wykorzystującą sztukę filmową do przywracania rzetelnej pamięci o przeszłości. W roku 2019, dla uczczenia 80-tej rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, wywołanej zbrojnym atakiem na Polskę a także 80-leciem istnienia jednego z naszych wspaniałych Partnerów Festiwalowych – tj Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, skupiającego wybitnych polskich weteranów sztuki lotniczej – organizatorzy przewidzieli dodatkowe wyróżnienia oraz zaplanowali dodatkowe wydarzenia towarzyszące X MFFHiW, który European Festival Association objęło na lata 2019-2020 nową edycją unijnego patronatu EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).

ALFABETYCZNA LISTA FILMÓW PRZYJĘTYCH DO X MFFHiW 2019

Biuro X MFFHiW 2019
Warszawa, 05.09.2019

PATRONI HONOROWI X MFFHiW

niekomercyjnego całorocznego festiwalu
poświęconego sztuce filmowej promującej pamięć o przeszłości
Warszawa, 21-25.10.2019

Senator Maria KOC
Wicemarszałek Senatu IX kadencji

ks. gen. bryg. dr Józef GUZDEK
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ks. abp prof. zw. dr hab. JERZY (Pańkowski)
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

ks. bp płk Mirosław WOLA
Ewangelicki Biskup Wojskowy

Robert KEMPA
Burmistrz Dzielnicy URSYNÓW m. st. Warszawy

dr Jarosław SZAREK
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

dr Wojciech KOZŁOWSKI
Dyrektor Instytutu Pileckiego

Filip FRĄCKOWIAK
Zastępca Dyrektora Satelitarnego programu TVP Polonia

Ambasada Federacyjnej Republiki BRAZYLII w Warszawie

EUROPE FOR FESTIVALS & FESTIVALS FOR EUROPE
European Festivals Association, Brussels

PATRONAMI I PARTNERAMI FESTIWALU SĄ TAKŻE

Dom Kultury ŚRÓDMIEŚCIE
TATRA Mountain Cultural Foundation, Illinois, USA
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Oddział Warszawski
Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa
Stowarzyszenie KREATYWNA POLSKA
FMT – polskojęzyczna stacja TV na Litwie
Portal internetowy POLSKA MOWI.PL
URSYNOTEKA – Biblioteka Publiczna im. J.U.Niemcewicza

DOBRODZIEJE FESTIWALU

Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pileckiego
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Dom Kultury ŚRÓDMIEŚCIE
Ambasada Federacyjnej Republiki BRAZYLII w Warszawie
Pracownia Płatnerska – Piotr PONCZEK

Organizatorzy X MFFHiW

Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI
Dom Kultury ŚRÓDMIEŚCIE
Oficyna Filmowa GALICJA
BRAND film production

Jurorzy X MFFHiW 2019

Przewodniczący Jury
gen. broni dr Lech Mirosław KONOPKA

Jurorzy:
Mariusz KOTOWSKI
Paweł ŁĘSKI
Leopold René NOWAK
Wiesław RUDZKI

Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych jest dorocznym wydarzeniem artystycznym, po raz 10. promującym sztukę filmową, będącą ważnym składnikiem polskiego dziedzictwa narodowego, które stanowi część europejskiej kultury duchowej.

W II połowie XX wieku film polski stał się jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek na świecie. Sukcesy artystyczne polskich twórców filmowych i ich oryginalnych dzieł, przez długie lata z powodzeniem promowały nasz kraj, polską kulturę i wiedzę o trudnych losach Polaków, odgrodzonych “żelazną kurtyną” od wolnego świata opartego o demokrację i swobody obywatelskie. To m.in. filmy pomagały społeczności międzynarodowej lepiej rozumieć postawy Polaków, wynikające z wielowiekowej historii ich suwerennego państwa i silnego poczucia patriotyzmu, dumnie pielęgnowanego przez nich w najtrudniejszych nawet chwilach dziejowych. Gdy po przemianach ustrojowych 1989 roku otworzyły się możliwości przywrócenia wiedzy o prawdziwej historii powojennego zniewolenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, dokumentaliści filmowi, jako jedni z pierwszych podjęli trud utrwalania ważnych faktów z przeszłości i umacniania w ten sposób świadomości historycznej Polaków i Europejczyków. To dla wzmocnienia efektu właśnie tej ich pracy twórczej, z obywatelskiej inicjatywy ludzi kultury powstał pomysł stworzenie MFFHiW, jako wydarzenia niezależnego i niekomercyjnego.

Festiwal aranżowany przez pozarządową organizację pożytku publicznego, utrzymującą dystans wobec bieżącej polityki, tworzy swoistą niezależną filmową platformę wymiany idei, niezbędnych do rozumienia świata, w którym żyjemy i skupiania się na całorocznej, niekomercyjnej promocji wiedzy historycznej i patriotycznej. Taki profil programowy eksponujący również współczesny wizerunek Wojska Polskiego i polskich tradycji obronnych podkreśla sojuszniczą rolę RP, bogactwo jej wielowiekowego dziedzictwa kulturowego, przyciąga do nas artystów z różnych kręgów kulturowych świata i pomaga przekuwać ich refleksje artystyczne w zadumę nad perspektywą lepszej przyszłości. Artyści filmowi, w tym także ci reprezentujący wiele armii świata, regularnie zgłaszają do nas wartościowe filmy o aktywności sił zbrojnych na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. W roku 2019 do konkursów festiwalowych wpłynęło 27 filmów historycznych, dokumentalnych i wojskowych.

Symbolicznymi nagrodami Festiwalu są repliki historycznych polskich szabel wojskowych. Kiedyś takimi szablami Polacy w wielu miejscach globu walczyli “za wolność naszą i waszą”, a dziś obdarowują nimi zwycięskich artystów kina pielęgnujących zrozumienie i szacunek dla przeszłości.