RODO

INFORMACJA O TRYBIE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH w Fundacji ARS CREATORI, także w formularzach zgłoszeniowych X MFFHiW

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Fundacje Projektów Autorskich Ars Creatori  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu służącemu do prowadzenia naboru filmów do konkursów X MFFHiW. W przypadku przyjęcia filmu do festiwalu, niniejsza twoja zgoda rozciąga się na przetwarzanie udostępnionych danych w archiwum festiwalowym stanowiącym trwałą dokumentację Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych stanowiąc świadectwo udziału Twojego filmu w tym projekcie artystycznym.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@arscreatori.eu
Cofnięcie zgodny przed zakończeniem regulaminowego terminu zakończenia naboru festiwalowego jest równoznaczne z unieważnieniem zgłoszenia festiwalowego.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z regulacji RODO, Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI informuje, ze w swojej działalności programowej – w tym także w organizacji MFFHiW – prowadzi politykę szczególnej ochrony powierzonych jej danych osobowych. Dlatego :

  • Twoje dane osobowe  przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa a zakres danych ograniczony jest tylko do informacji koniecznych dla naboru filmów do MFFHiW. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam zgłoszenie swojego filmu.
  • możemy przetwarzać powierzone dane osobowe zawarte w zgłoszeniu także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas naboru. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
  • masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • dane osobowe przekazane nam dobrowolnie w zgłoszeniach festiwalowych przetwarzamy nie tylko w celu prowadzenia naboru do MFFHiW ale i umożliwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami i podmiotami branży filmowej w trakcie trwania organizowanego przez Fundację X MFFHiW, a także dla potrzeb archiwalnej dokumentacji festiwalowej przez cały czas prowadzenia przez Fundację ARS CREATORI dokumentacji tego międzynarodowego projektu kulturalnego.

W razie pytań możesz zawsze skontaktować się, pod internetowym adresem : a.smardzewska@arscreatori.eu ze społecznym  Inspektorem Ochrony Danych Fundacji ARS CREATORI, który jest prawomocnym przedstawicielem administratora powierzonych nam danych osobowych.

Fundacja ARS CREATORI