NASZA MISJA

Twórczość to indywidualny imperatyw życia każdego człowieka. Jej efekty są najważniejszą wartością dodaną ludzkiego życia i wymiernym śladem, jaki po sobie zostawiamy. Suma tych śladów – składa się na dorobek ludzkości.

Proces twórczy stanowi niepowtarzalną emanację osobistych niezbywalnych cech twórców. W Polsce – podobnie jak w wielu innych krajach świata – otaczany jest opieką państwa i szacunkiem społeczeństwa. Korzysta też z różnych form pomocniczości państwa, które konstytucyjnie wspiera zarówno samą twórczość, jak i twórcze inicjatywy obywatelskie, fundacje działające na ich rzecz oraz niezależne organizacje społeczne, skupione na działalności służącej dobru publicznemu. Fundacja ARS CREATORI jest jednym z pozarządowych podmiotów prawnych o takim właśnie charakterze.

Sztuka tworzenia jest darem wartym zapewnienia optymalnych warunków pracy każdemu autorowi. Fundacja jest więc dla autorów projektów zgodnych z jej statutem, otwartą, elastyczną platformą współdziałania, oferującą każdemu, kto przyjmie jej zasady funkcjonowania, organizacyjne ramy osłaniające jego własny twórczy trud. To rodzaj otwartej pracowni projektowej, klubu twórczego, czy też – jak to kiedyś bywało – ulubionej kawiarni artystycznej, skupiających autorów i ich projekty. Płaszczyzna wymiany myśli, forum dyskusji, koleżeńska grupa najpotrzebniejszego wsparcia.

Jeśli ramy naszego statutu mieszczą i Twój projekt autorski, być może Twoje miejsce jest wśród nas.

Zarząd Fundacji Ars Creatori

Misją Fundacji ARS CREATORI jest działalność na rzecz
twórczości autorskiej służącej dobru publicznemu.

WYDARZENIA KTÓRE WSPÓŁTWORZYMY

6 czerwiec 2019 – jubileuszowe spotkanie twórców OGNIEM i MIECZEM