VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych 2016
laureaci Platynowych Szabel dotychczasowych festiwali i jurorzy VII MFFHiW

24-28 października 2016