ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR FILMÓW DO X MFFHiW 2019

Należy wybrać formularz, otworzyć, wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać na adres fundacji application@arscreatori.eu

FIRMOWA STRONA INTERNETOWA GŁÓWNEGO ORGANIZATORA
MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI FILMÓW
HISTORYCZNYCH I WOJSKOWYCH
od 2016 roku tworzonych przez Fundację ARS CREATORI

ALFABETYCZNA LISTA FILMÓW PRZYJĘTYCH DO X MFFHiW 2019

Biuro X MFFHiW 2019
Warszawa, 05.09.2019